Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost PURSTAV Izolace s.r.o., se sídlem Tovární 743, 783 72 Velký Týnec, IČO: 29444861, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 53755 (dále jen „PURSTAV Izolace“) a její mateřská či sesterská společnost přikládají velký význam ochraně Vašich osobních údajů dále jen („Údaje“) při jejich sběru, zpracování a používání. Naše zásady jsou v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i příslušnými normami Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V následujících bodech je vysvětlen způsob zpracování vašich údajů při návštěvě všech webových stránek patřících společnosti PURSTAV Izolace s.r.o. (dále jen „Web“), případně při využívání dalších služeb. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby změnit. Změny budou zveřejněny na patřičných webech a nebude-li uvedeno jinak, vstoupí v platnost okamžitě.

 1. Získání osobních údajů

Osobními údaji se rozumějí jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech, které se vztahují k identifikované osobě. Těmito jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné. Tyto informace se na webu nezjišťují, ale mohou být poskytnuty dobrovolně z Vaší strany, např. prostřednictvím registrace, kontaktního formuláře, telefonního kontaktu, k realizaci smlouvy nebo vyžádání informací.

Ostatní informace, které nejsou přímo spojeny se skutečnou identitou osoby, nejsou považovány za osobní údaje. Jedná se například o název domény z webu, ze kterého jste přišli, počet návštěv, zobrazené stránky, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a doba trvání návštěvy aj.  Tyto informace jsou sbírány automaticky prostřednictvím cookies souboru, jak je podrobněji popsáno v sekci 3. Cookie a protokolové soubory serverů.

 1. Zpracování údajů

Ke zpracování údajů dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů.

Údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu ke stanoveným účelům a za předpokladu, že je to zákonem povoleno, tj. např. pokud je to nutné ke smluvním účelům nebo abychom Vám umožnili používat náš web, případně k jiným účelům, na které jste nám poskytli výslovný souhlas.

Předávání, prodej nebo jiné postoupení Vašich osobních údajů třetím osobám mimo společnost PURSTAV Izolace pouze tehdy, když je to potřebné pro vyřízení smlouvy nebo k provedení služeb v rámci zpracování údajů zakázky nebo jste s tím výslovně souhlasili. Třetí strany, se kterými můžeme sdílet Vaše údaje jsou následujících:

 • S distributory a dalšími dodavateli, kteří se podílejí na poskytování našich produktů, služeb nebo řešení v rozsahu nezbytném pro zajištění Vašich požadavků,
 • S poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří poskytují služby naším jménem, ​​jako je hostování webových stránek, služby IT, reklamní a marketingové služby a další odborné služby v nezbytném rozsahu.

Níže naleznete konkrétní účely zpracování údajů.

2.1 Poptávkový formulář

Pomocí poptávkového formuláře na našem webu nám můžete zasílat poptávky rezervace školícího centra. Abychom mohli na Vaši poptávku odpovědět, potřebujeme znát některé údaje, jako např. název firmy, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum rezervace.

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail na skoleni@purstav.cz. Tímto není dotčena zákonnost operací zpracování údajů, k nimž došlo do odvolání souhlasu.

2.2 Marketingové účely

Na základě Vašeho výslovného souhlasu, které se provádí zaškrtnutím příslušného políčka nebo vyplývá z rozsahu povoleném platnými zákony můžeme používat Vaše údaje pro účely související s marketingem našich produktů a služeb, případně produktů a služeb našich obchodních partnerů (dále jen „marketingové účely“). To zahrnuje následující aktivity:

 1. zasílání zpravodajů a tiskových zpráv,
 2. oznámení o událostech a jiných sdělení,
 3. informování o nabídkách produktů, včetně nabídek třetích stran, které mají vztah k našim produktům nebo službám,
 4. jiné účely, které se vztahují k Vašemu souhlasu.

Udělený souhlas pro budoucí použití Vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte na email: skoleni@purstav.cz.

 1. Cookie a protokolové soubory serverů

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány webovými prohlížeči. Tyto soubory neobsahují žádné osobní údaje a ztrácejí význam po opuštění našich webových stránek. V případě, že se rozhodnete soubory cookie zakázat ve Vašem prohlížeči, máte i nadále přístup k převážné části našich webových stránek. Cookie můžete spravovat pomocí funkcí jednotlivých prohlížečů. Při deaktivaci souborů cookies může být ovlivněna funkčnost některých internetových stránek.

Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné soubory cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory nám umožní opětně rozeznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Protokolové soubory serverů jsou automaticky shromažďovány poskytovatelem stránek. Jedná se například o operační systém, referenční adresu URL, adresu IP, čas dotazu na server apod. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů.

3.1 Google Analytics

Web využívá analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků na našem webu především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob. Prohlížeče nesdílejí soubory cookie první strany mezi doménami.

Údaje o Vašem užívání webové stránky nashromážděné pomocí „cookies“ jsou obyčejně přenášeny k analýze na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V rámci tohoto procesu nedochází ke sloučení s dalšími údaji o Vás, kterými Google může případně disponovat.

Pro správné fungování webů na internetu je ke každému počítači a zařízení připojenému k internetu přiřazena IP adresa (adresa internetového protokolu), díky které lze zjistit, ze které země, státu a města se počítač k internetu připojuje. Google Analytics shromažďuje IP adresy za účelem poskytnutí a zajištění bezpečnosti služby a také proto, aby majitelé webových stránek získali představu o geolokaci návštěvníků.

Služba Google Analytics nesdílí se zákazníky služby Google Analytics údaje o skutečné IP adrese. Díky metodě známé jako maskování IP adres mohou majitelé webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, sdělit této službě, aby pro účely geolokace používala místo celé IP adresy pouze její část.

V případě, že se Vám nelíbí výše uvedený způsob zpracování můžete a) nastavit webový prohlížeč tak, aby nedocházelo k ukládání cookies souborů, b) omezit možnost sběru dat pomocí nástroje Browser Add-On od společnosti Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Více informací naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

3.2 Google Adwords

3.2.1 Google Adwords Remarketing

Adwords Remarketing nám umožňuje oslovit uživatele, kteří v minulosti již navštívili náš web. Díky tomu je nám umožněno zobrazit uživatelům správné reklamní sdělení. Tato sdělení jsou zobrazována společností Google a dodavateli třetích stran na různých webových stránkách. K tomu jsou opět využívány soubory cookie, které ukládá Váš prohlížeč.

Pokud chcete ukládání cookies pro reklamní účely zabránit, upravte nastavení o personalizované reklamě na adrese http://www.google.com/settings/ads. Další možností je odhlášení se od příjmu souborů cookies dodavatelů třetích stran na stránkách organizace Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

3.2.2 Google Adwords Conversion Tracking

Při naší činnosti také využíváme funkci sledování konverzních akcí od společnosti Google. Tato funkce nám umožňuje sledovat, co se stane poté, co uživatel vyvolal naši reklamu (například, odeslání poptávky přes kontaktní formulář). (dále jen „Google“).

Společnost Google si je vědoma citlivosti údajů a jejich významu pro inzerenty. Dbá tedy nejen o důsledné zachování jejich důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů ve službě AdWords, ale také poskytuje jasné informace o jejich omezeném využívání. Pro tuto funkci jsou opět využívány soubory cookies a nedochází k identifikaci osoby. Tyto soubory lze vypnout dle návodu v bodu 3.3.1.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

3.3 Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama).

Zpracovávaná data zároveň jsou uchovávána pouze po omezenou dobu, přičemž je Seznam důsledně anonymizujeme. Zdrojová data v neposlední řadě nepředává žádné třetí straně.

3.4 Plug-in moduly pro sociální sítě

Na našem webu používáme moduly plug-in moduly pro sociálních sítí, jako např. Twitter, Facebook nebo LinkedIn. Funkce modulu se aktivuje až kliknutí na příslušné na tlačítko. V takovém případě se Váš prohlížeč se spojí se serverem poskytovatele zvolené sociální sítě, kde budete přihlášeni ke svému účtu a poskytovatel této sítě může Vaše údaje propojit s Vaším profilem.

Pro získání informací o účelu a rozsahu shromažďování a používání údajů ze strany poskytovatelů sociálních sítí a také o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů, navštivte webové stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí:

 1. Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. LinkedIn, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 3. Twitter, http://twitter.com/privacy.

Dále naše webová stránka používá zásuvné moduly stránky YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, provozované společností Google. V případě, že si přehrajete některé z YouTube videí na našich stránkách vytvoří se připojení k serverům YouTube a může tak dojít k přiřazení Vašich údajů k profilu. Tomu lze předejít odhlášením ze svého účtu YouTube.

Více informací naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

 1. Uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, za nímž byly údaje shromažďovány nebo dokud nás nevyzvete k jejich smazání či neodvoláte svůj souhlas. Tímto nejsou dotčeny závazné zákonné předpisy – obzvláště lhůty uchovávání. V případě zákonné povinnosti budou údaje vyhrazeny pouze pro zákonem vymezené účely a po skončení povinné doby uchovávání budou vymazány.

 1. Bezpečnost

Společnost PURSTAV Izolace s.r.o. přijímá všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše údaje před zneužitím. Klademe tedy velký důraz nejen na bezpečnostní politiku, nezbytná technická opatření, ale také na pečlivý výběr našich partnerů a dodavatelů v oblasti zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici na vyžádání.

 1. Právo na poskytnutí informací, opravu nebo vymazání údajů

V souladu se zákonnými ustanoveními, máte právo získat informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uloženy, dále máte právo požádat o opravu či vymazání všech údajů, které již nejsou k příslušnému účelu potřebné, nebo které jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými zákony na ochranu údajů. To se týká i případu, kdy odvoláte svůj souhlas. Pokud při zpracování osobních údajů sledujeme oprávněný zájem, máte možnost se na nás obrátit s námitkou. Vaše osobní údaje Vám navíc poskytneme strukturovaném a strojově čitelném formátu.

S Vašimi požadavky se obracejte na skoleni@purstav.cz

Poslední aktualizace: 9. 8. 2021